Ochrana Osobných Údajov (GDPR)

Ochrana osobných údajov

Sme spoločnosť Galax s. r. o.. Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach convino.sk. Na poskytovanie našich služieb, predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje. Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

Ia. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára
 1. Ak požadujete naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom dopytového formulára. Sú to: Meno, email.
 2. Z akého dôvodu? Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach týkajúcich sa tovaru a služieb. 
 3. Na základe akého právneho dôvodu? Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť. 
 4. Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať? Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najviac 180 dní od našej poslednej komunikácie.
Ib. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu
 1. Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo.
 2.  Z akého dôvodu? Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať vám náš tovar alebo služby. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok. Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).
 3. Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame? Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti. 
 4. Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať? Počas plnenia našej služby a následne 360 dní od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.
Ic. Newslettery (obchodné správy)
 1. Ak ste nakupujúci zákazník a dovolili ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek. 
 2. Na základe akého právneho dôvodu? Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali alebo dovolili. 
 3. Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať? 3 roky od posledného nákupu. Odber môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom alebo nás kontaktovať e-mailom: info@convino.sk

II. Kto sa k údajom dostane?

  1. Vaše údaje zostanú u nás. Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. 
  2. Sú to: spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (123kuriér, Packeta, Pošta SK), spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb (123 kuriér, Packeta, Pošta SK, PayOut), marketingová agentúra. 
  3. Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

III. Čo by ste ešte mali vedieť

  1. V našej spoločnosti nemáme menovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. 
  2. V našej spoločnosti ne/dochádza priamo k rozhodovaniu na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania.
  3. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@convino.sk

IV. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Tieto podmienky sú účinné od 01.01.2021

Tento web využíva v súlade so zákonmi a nariadeniami ukladanie súborov cookies do Vášho zariadenia. Zistiť viac o cookies

Prihlásiť sa

Menu

Váš košík

Nie sú žiadne produkty vo Vašom košíku